ΜΑΣΤΟΣ

Πρότυπο Ιατρείο Μαστού
Η τεράστια πρόοδος των ακτινοδιαγνωστικών τεχνικών (ψηφιακή υπερηχοτομογραφία, ελαστογραφία, μαγνητική τομογραφία, τομοσύνθεση) μάς επιτρέπει να βρούμε πολύ νωρίς και να εντοπίσουμε τους όγκους, συχνά σε μη διηθητικά στάδια, βελτιώνοντας έτσι κατά πολύ την πρόγνωση των γυναικών.