ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) αποτελεί μια πολύπλοκη, ετερογενής διαταραχή αβέβαιης αιτιολογίας.  Πιστεύεται ότι είναι μία από τις κύριες αιτίες της γυναικείας υπογονιμότητας και το πιο συχνό ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.  Τα κύρια συμπτώματα του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών είναι η ανωοθυλακιορρηξία, με αποτέλεσμα την ακανόνιστη έμμηνο ρύση, αμηνόρροια, ή ωορρηξία που σχετίζεται με υπογονιμότητα και πολυκυστικές ωοθήκες, αυξημένες ποσότητες ανδρογόνων, με αποτέλεσμα ακμή και υπερτρίχωση και την αντίσταση στην ινσουλίνη, που συχνά συνδέεται με παχυσαρκία, με τύπου 2 διαβήτη και υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Τα συμπτώματα και η σοβαρότητα του συνδρόμου PCOS ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των γυναικών που επηρεάζονται.

Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως: Το PCOS παράγει κυρίως ολιγομηνόρροια (λίγες περιόδους τον χρόνο) ή αμηνόρροια (απουσία εμμήνου ρύσεως- περιόδου), αλλά και άλλου είδους διαταραχές της εμμήνου ρύσεως.
Υπογονιμότητα: Αυτό προκύπτει συνήθως απευθείας από χρόνια ανωοθυλακιορρηξία (απουσία ωορρηξίας).
Υψηλά επίπεδα των ανδρογόνων: Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι ακμή και υπερτρίχωση αλλά μπορεί να προκληθεί και συχνομηνόρροια (πολύ συχνή έμμηνος ρύσις) ή άλλα συμπτώματα. Περίπου τα τρία τέταρτα των ασθενών με PCOS έχουν ενδείξεις υπερανδρογοναιμίας.
Μεταβολικό σύνδρομο: Αυτό φαίνεται σαν μια τάση προς την κεντρική παχυσαρκία και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη και τα επίπεδα ομοκυστεΐνης είναι υψηλότερα σε γυναίκες με PCOS.

Η θεραπεία του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών είναι προσαρμοσμένη στους στόχους της ασθενούς. Σε γενικές γραμμές, αυτές μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

Η μείωση των επιπέδων της ινσουλίνης
Αποκατάσταση της γονιμότητας
Θεραπεία της υπερτρίχωσης ή ακμή
Αποκατάσταση της τακτικής εμμήνου ρύσεως, με πρόληψη της υπερπλασίας του ενδομητρίου και καρκίνου του ενδομητρίου