ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων δεν είναι αρκετός,η σπερματέγχυση μια μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική, κατά την διάρκεια της οποίας η γυναίκα λαμβάνει, αφ’ενός μεν, μικρότερες ποσότητες φαρμάκων σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση, αφ’ ετέρου δε υφίσταται μικρότερη ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση.