ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT  – Non Invasive Prenatal Testing), γίνεται από το αίμα της μέλλουσας μητέρας, με μια απλή αιμοληψία μετά την 10η   εβδομάδα ως την 24η , με σκοπό  τη μη επεμβατική  ανίχνευση (διαλογή – screening) χρωμοσωματικών ανωμαλιών, όπως το σύνδρομο Down (τρισωμία 21),  οι τρισωμίες 13 και 18, όπου η ακρίβεια αγγίζει το 99%. Επίσης το τεστ προσδιορίζει το φύλο του εμβρύου με ικανότητα που αγγίζει το 98%.

Ενώ το αρνητικό αποτέλεσμα του NIPT δεν εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη χρωμοσωματικών ανωμαλιών στο έμβρυο, το  θετικό αποτέλεσμα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται με επεμβατική προγεννητική διάγνωση.