ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Το ζευγάρι ενημερώνεται πλήρως για την διαδικασία της μεθόδου η οποία περιλαμβάνει: τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο που πρέπει να προηγηθεί, την φαρμακευτική αγωγή και το πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

 


Εργαστηριακός έλεγχος της συζύγου
1.Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (έλεγχο για στίγμα μεσογειακής αναιμίας, τεστ
δρεπανώσεως.
2. Ομάδα αίματος και Rhesus.
3. Έλεγχος αντισωμάτων για τοξόπλασμα, ερυθρά, CMV, HIV, RPR ή VDRL, HbsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο) και anti-HCV/ ολικό.
4. Τέστ Παπανικολάου, εάν δεν έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο.
5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εξέταση
6. Mαστογραφία (εάν άνω των 35 ετών).

 

Εργαστηριακός έλεγχος του συζύγου
1. Έλεγχος αντισωμάτων για HIV.
2. Έλεγχος αντισωμάτων για HbsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο) και anti-HCV/ολικό, RPR ή VDRL.


Φαρμακευτική αγωγή
Κατά την επίσκεψη πριν από την έναρξη του προγράμματος συνταγογραφούνται τα φάρμακα για την διέγερση των ωοθηκών, αλλά και για την υποστήριξη της ωχρινικής φάσης, δηλαδή της φάσης μετά την εμβρυομεταφορά.
Επειδή το συνολικό κόστος των φαρμάκων είναι αρκετά σημαντικό, είναι καλό να γνωρίζει το ζευγάρι πως όλη η φαρμακευτική αγωγή συνταγογραφείται στο ιατρείο για να γλυτώνει κόπο, χρόνο και χρήματα ( που ειδικά στις ημέρες μας είναι πολύτιμα!).